Zagraniczni partnerzy i PPP jako szansa na ekologiczną transformację polskiej gospodarki

Zagraniczni inwestorzy to nie tylko nowe miejsca pracy i pieniądze zasilające lokalną gospodarkę. To również cenne, międzynarodowe know-how, dzięki któremu mogą być partnerem w realizacji nawet najbardziej zaawansowanych projektów transformacyjnych. Veolia w Polsce już od prawie 25 lat wspiera samorządy i firmy w bardziej zrównoważonym zarządzaniu energią, wodą i odpadami.

Veolia w Polsce już od prawie 25 lat wspiera samorządy i firmy w bardziej zrównoważonym zarządzaniu energią, wodą i odpadami.

Mimo wielu zmian, które zaszły w Polsce od okresu transformacji ustrojowej i gospodarczej, nasz kraj wciąż musi mierzyć się z problemami nie występującymi z takim natężeniem w tzw. „starej” Unii Europejskiej. Szczególnie trudne zadanie jest związane ze zmniejszaniem wpływu gospodarki na środowisko. Jednym z przykładów może być dążenie do neutralności klimatycznej. Chociaż jest to cel całej Wspólnoty, to w przypadku Polski osiągnięcie go jest znacznie trudniejsze niż dla Francji czy Szwecji, których emisyjność jest około 10 razy niższa. Wynika to m.in. z faktu, że te kraje swoją transformację energetyczną i dekarbonizację rozpoczęły kilkadziesiąt lat temu, są więc w innej, znacznie lepszej sytuacji.

 

Nie oznacza to jednak, że Polska musi przejść tę samą drogę. Wręcz przeciwnie, metoda prób i błędów nie jest konieczna, bo od razu można sięgnąć po sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Tu z pomocą przychodzą zagraniczni inwestorzy. Możliwość wykorzystania doświadczenia korporacji działających na całym świecie, takich jak Veolia, jest ich istotnym atutem. Na bazie już zrealizowanych inwestycji proekologicznych w wielu krajach, tego typu firmy są znacznie lepiej przygotowane, aby proponować optymalne rozwiązania proekologiczne partnerom i klientom w Polsce.

Veolia robi to od początku swojej obecności nad Wisłą, inwestując w swoją infrastrukturę i realizując projekty na rzecz partnerów. Przez ostatnie 20 lat firma przeznaczyła w Polsce niemal 6 mld złotych na inwestycje, a w ostatnich 5 latach średnie nakłady na ten cel wyniosły 0,5 mld złotych rocznie. W efekcie pod względem majątku, Veolia jest obecnie siódmym największym inwestorem w Polsce. Z uwagi na specyfikę jej działalności, przeznacza swoje środki głównie na rozwój i modernizację infrastruktury. W Polsce firma zarządza w sumie ponad 4 000 km sieci ciepłowniczych i ponad 200 źródłami produkcji. W samej Warszawie od 2011 r. Veolia zainwestowała ponad 1,2 mld zł. To środki, które nie tylko wpływają na lokalną gospodarkę w sensie ekonomicznym, ale też są odczuwalne przez zwykłych mieszkańców, bo w efekcie modernizacji, liczba awarii sieci zmniejszyła się o 40 proc.

Prócz własnych inwestycji prośrodowiskowych, Veolia realizuje przedsięwzięcia na rzecz swoich partnerów i klientów biznesowych. Przykładem może być projekt zrealizowany w Poznaniu dla Volkswagena, gdzie Veolia stworzyła system odzyskujący ciepło z układu sprężarek pracujących w odlewni należącej do koncernu. Dzięki temu rozwiązaniu zagospodarowano ciepło odpadowe, ponieważ jest ono teraz dostarczane do miejskiej sieci, oraz zmniejszono emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad tysiąc ton rocznie.

Również w województwie wielkopolskim, w Szlachęcinie, w sąsiedztwie tamtejszej oczyszczalni ścieków należącej do firmy Aquanet, Veolia stworzyła rozwiązanie oparte o system pomp ciepła, dzięki którym można odzyskiwać ciepło odpadowe ze ścieków. Pompy są z kolei zasilane energią pochodzącą z gazowej kogeneracji. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, a dzięki niemu „ściekowe” ciepło trafia do 5 tysięcy mieszkańców pobliskiej Murowanej Gośliny. Nie musi być, tak jak wcześniej, produkowane w ciepłowni węglowej, co pozwala na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o ok. 2 tys. ton rocznie, a równocześnie na znaczną redukcję związków siarki oraz pyłów do atmosfery.

Tego typu wdrożenia pokazują, że współpraca zagranicznych inwestorów, przemysłu i lokalnych samorządów może być ważnym elementem zielonej transformacji. Jednak jej tempo uległoby zwiększeniu, jakie daje formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie 80 procent inwestycji ciepłowniczych jest finansowane z własnych środków, i chociaż możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych, to kryteria dostępu do nich są coraz trudniejsze. Z tego powodu połączenie wysiłków obu sektorów jest konieczne dla przyspieszenia procesu transformacji ekologicznej w Polsce.

Więcej artykułów:

Polska: co jest stawką w tej grze? Wyzwania transformacji

Polska prowadzi głęboką transformację swojego sektora energetycznego w celu odejścia od spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jedną z potężnych dźwigni zmian jest poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 - czyli o potędze wspólnego działania

Czy będziemy lgnąć do miast czy raczej z nich uciekać? Czy wiedza ekspertów z Saint−Gobain pomoże osiągnąć neutralność klimatyczną?

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny - czyli jak zadbać o Ziemię, aby pozostała naszym domem w przyszłości

Czy grozi nam katastrofa klimatyczna? Czy wystarczy nam czasu, aby jej zapobiec? Jakie są sposoby skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Czytaj więcej
Zobacz więcej