Mobilność przyszłości

Przypomnijmy sobie wszystko, co dotychczas kojarzyło nam się z samochodami — od ich sylwetki przez model posiadania po fakt, że większość czasu spędzają… na parkingach.

Autorzy:

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland,
Dassault Systèmes

bio

Dziś kluczowymi trendami w segmencie mobilności są elektryfikacja i koncepcja Mobility as a Service

Przypomnijmy sobie wszystko, co dotychczas kojarzyło nam się z samochodami — od ich sylwetki przez model posiadania po fakt, że większość czasu spędzają… na parkingach. Teraz odłóżmy na bok wszystkie te wyobrażenia, aby zrobić miejsce dla zupełnie nowych koncepcji, jak choćby pojazdów elektrycznych (ang. EV) dostępnych w modelu subskrypcyjnym czy pojazdów autonomicznych.

Podczas zeszłorocznych targów CES na stoisku Dassault Systèmes swoje rozwiązanie zaprezentował start-up Canoo z Los Angeles: pojazd bazujący na konstrukcji deskorolki. Na standardowym „podwoziu” można montować różne moduły i systemy, a więc efektem końcowym może być choćby auto sportowe czy dostawcze. Canoo nie tylko definiuje na nowo pojęcie samochodu, ale także zmienia model biznesowy dostarczania swojego produktu klientom. W dominującym obecnie własnościowym modelu posiadania pojazdu, koszty związane m.in. ze spłatą rat, ubezpieczeniem i serwisem spoczywają na barkach kierowców. Pojazdy elektryczne Canoo dostępne w ramach subskrypcji są rozwiązaniem nie tylko bardziej ekologicznym, ale także bardziej opłacalnym.

Przykładem innego przełomowego projektu jest samochód koncepcyjny AKKA Technologies, producenta inteligentnych rozwiązań mobilnych. Link & Go i jego ‘potomek’ - Link & Go 2.0, to w pełni elektryczny i autonomiczny pojazd, który może komunikować się z inteligentną infrastrukturą, wzbogaconą o najnowsze technologie: sygnalizacją świetlną, znakami, punktami poboru opłat, drogami - a także aplikacjami na smartfona.

Trendy

Dziś kluczowymi trendami w segmencie mobilności są elektryfikacja i koncepcja Mobility as a Service. Według prognoz McKinsey Global Institute, dzięki szybkiej poprawie ekonomiki pojazdów elektrycznych i naciskom regulacyjnym w różnych krajach europejskich do 2040 roku około 70 proc. wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie w różnych segmentach (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy) będzie posiadać napęd elektryczny.

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie coraz większą popularnością wśród konsumentów cieszą się także usługi mobilności w ramach tzw. ekonomii współdzielenia (sharing economy). Według raportu PwC „The five dimensions of automotive transformation” jedno auto współdzielone może zastąpić od 7 do 11 prywatnych samochodów, a do 2030 roku współdzielone pojazdy mają już stanowić co najmniej 30 proc. wszystkich samochodów w Europie. Do tego czasu co trzeci przejechany kilometr w Europie będzie już także realizowany właśnie w formule carsharingu.

Mój samochód dba o mnie

Co łączy Canoo i AKKA Technologies? Obie firmy doskonale zdają sobie sprawę, że mobilność przyszłości odmieni nasz sposób korzystania oraz interakcję z pojazdami.

Dziś użytkownicy oczekują samochodów wyposażonych w technologie, które ułatwiają jazdę i odzwierciedlają ich styl życia, a branża mobilna znajduje się pod rosnącą presją zwiększania stopnia personalizacji pojazdów. Zmiana ta wymaga zarówno od producentów OEM, jak i ich dostawców, większej elastyczności i szybszej zdolności reagowania na rynkowe trendy. Nowe rozwiązania software’owe do digitalizacji procesów w przedsiębiorstwach pomagają firmom przewidywać potrzeby klientów i skutecznie współpracować w zakresie innowacyjnych pojazdów.

Nowa generacja pojazdów musi zatem łączyć tradycyjne techniki konstrukcyjne z łącznością internetową, alternatywnymi źródłami energii i technologiami autonomicznej jazdy. Konkretnie oznacza to więcej pracy konstrukcyjnej i projektowej, łączenie dyscyplin oraz więcej testów, aby móc zweryfikować złożoną funkcjonalność. Wszystko na bazie cyfrowych danych.

Mówiąc o mobilności przyszłości, w dobie Internetu postępujemy o krok dalej: wszystkie produkty są rejestrowane i połączone z globalną siecią – także pojazdy. To, co czyni sieciowe koncepcje mobilności tak wyjątkowymi, to ogromne ilości danych, które mogą być zbierane przez dziesiątki czujników w milionach pojazdów w bezpośrednim otoczeniu lub na całym świecie, oraz łączone z innymi danymi z otoczenia i infrastruktury.

Platforma współpracy

Dassault Systèmes już teraz odpowiada na nowe wyzwania z zakresu elektromobilności, oferując rozwiązania, które zapewniają klientom branżowym wyjątkowe możliwości zarządzania informacjami i oprogramowanie, które zaspokoi potrzeby związane z zaawansowanym projektowaniem i symulacją. Filarem tej strategii jest platforma 3DEXPERIENCE. Dostępna na lokalnym serwerze lub w prywatnej bądź dzielonej chmurze, jest środowiskiem, które wspiera całościowy proces rozwoju produktu od projektu poprzez produkcję i dostawę. Narzędzie to sprawdza się w przypadku organizacji dowolnej wielkości \ i działa jak kompleksowe źródło informacji, dzięki czemu zespoły mogą bezpiecznie dzielić i wymieniać się danymi w nieograniczony sposób. Zapewnia przy tym wszystkim interesariuszom dostęp do jednej wersji danych, jedynego źródła prawdy (ang. Single Source of Truth) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu działy mogą się ze sobą łączyć i współpracować przy różnych projektach, wkładając w proces swój unikalny zestaw umiejętności i doświadczenia. Powstająca w ten sposób komunikacja ułatwia budowanie zespołu i zachęca do oddolnej inwencji.

Zespołom AKKA Research we Francji i Niemczech platforma 3DEXPERIENCE w chmurze umożliwiła dostęp do aplikacji, które wspierają ciągłość cyfrową między obszarami związanymi z projektowaniem koncepcyjnym, systemami wbudowanymi i rozwojem oprogramowania. Dzięki platformie, uczestnicy projektu - niezależnie od ich lokalizacji – mieli dostęp do wszystkich potrzebnych danych, pracowali z konkretną wersją i byli w stanie śledzić i komentować postęp innowacji w czasie rzeczywistym.

Zupełnie tak, jakby znajdowali się w jednym biurze. Dzieląc środowisko współpracy, pracownicy AKKA mogli w pełni korzystać z cyfrowej ciągłości i kompatybilności danych od fazy koncepcyjnej po montaż pojazdu.

Z kolei firmie Canoo platforma 3DEXPERIENCE w chmurze pozwala udostępniać bazy danych i pliki projektowe ponad 150 współpracownikom z całego świata. Nie martwiąc się o koszty utrzymania infrastruktury serwerowej i sieciowej, firma może przeznaczyć więcej zasobów na opracowywanie konkurencyjnych produktów. Równoczesne prace projektowe w środowisku platformowym pozwalają Canoo realizować cel biznesowy, jakim jest wprowadzenie na rynek w 2021 r. jej pierwszego pojazdu. Innowacje projektowe umożliwiają elastyczne dostosowanie konfiguracji pojazdu - od samochodów prywatnych po samochody dostawcze - wszystkie oparte na wspólnym podwoziu.

Wirtualny bliźniak

Skomplikowane systemy techniczne, takie jak autonomiczne pojazdy czy instalacja elektryczna mechanizmu napędowego samochodów, zwiększają złożoność procesów rozwoju produktu na niespotykaną dotąd skalę. Coraz wyższe wymagania dotyczące produktów i zmieniające się warunki produkcji sprawiają, że firmy potrzebują dziś możliwości przetestowania różnych koncepcji i procesów jeszcze w fazie planowania, czyli zanim zostaną użyte zasoby fizyczne.

W ramach platformy 3DEXPERIENCE firma Dassault Systèmes oferuje m. in. bogate portfolio aplikacji do modelowania 3D oraz aplikacje symulacyjne do tworzenia wirtualnych bliźniaków produktów. 3DEXPERIENCE Twin, czyli wirtualny bliźniak stworzony za pomocą rozwiązań dostępnych na platformie, pozwala na analizę w świecie wirtualnym różnych czynników wpływających na zachowanie produktu oraz optymalizuje go pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Możliwość tworzenia wirtualnych kopii produktów sprawia, że produkcja jest znacznie bardziej wydajna i zrównoważona. Do minimum zostają bowiem zredukowane fizyczne prototypy, które po zakończeniu pracy nad produktem tracą przydatność. Innymi słowy, technologia wirtualnego bliźniaka pozwala na budowanie pomostu między światem wirtualnym i realnym, którego główne zalety to:

  • niższe koszty,
  • szybszy rozwój,
  • przyspieszone wprowadzenie produktów na rynek
  • skrócenie cyklu produkcyjnego nawet o 50 procent
  • bezpieczniejsza i oszczędzająca zasoby praca
  • oszczędność zasobów

Potrzebna zmiana w zarządzaniu produktami

Raport “Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju” , przygotowany przez Dassault Systèmes oraz Accenture wskazuje na potencjał technologii wirtualnych bliźniaków, której globalny rynek w 2020 roku osiągnął wartość szacunkową 5,4 mld USD, a prognozowany wzrost to 36% CAGR w ciągu kolejnych pięciu lat. Oczekuje się, że przyszły wzrost będzie napędzany głównie przez branżę transportową, w której już dziś 30–40% startupów w sektorze elektromobilności i 60–70% najlepszych w swojej klasie producentów OEM korzysta z technologii wirtualnego bliźniaka.

Technologia wirtualnych bliźniaków pomaga w transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym – pozwala firmom zmniejszyć koszty, zużycie zasobów i ograniczyć ślad wodny, równocześnie wspierając innowacyjność. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zastosowania wirtualnych bliźniaków w ciągu kolejnych lat, można się spodziewać, że technologia ta odegra znaczącą rolę w transformacji przemysłu ku zrównoważonemu rozwojowi.

Według raportu, w krajach rozwiniętych udział transportu w tworzeniu PKB stanowi średnio 6% – 12%. Jednak szacuje się, że emisje pochodzące z sektora, obejmującego głównie transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski będą rosły szybciej niż w jakiejkolwiek innej gałęzi przemysłu, stanowiąc kluczowe wyzwanie dla wysiłków na rzecz dekarbonizacji gospodarki. Badania sugerują, że zarówno pojazdy bezemisyjne, jak i autonomiczne mogą odegrać kluczową rolę w osiągnięciu globalnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, studia przypadków dowodzą, że technologie wirtualnych bliźniaków przyspieszają czas wprowadzania produktów na rynek i pomagają obniżyć koszty nowych układów napędowych, lekkich konstrukcji nadwozi i akumulatorów pojazdów elektrycznych. Innymi słowy - są niezbędne w rozwoju mobilności przyszłości.


Więcej artykułów:

Polska: co jest stawką w tej grze? Wyzwania transformacji

Polska prowadzi głęboką transformację swojego sektora energetycznego w celu odejścia od spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jedną z potężnych dźwigni zmian jest poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 - czyli o potędze wspólnego działania

Czy będziemy lgnąć do miast czy raczej z nich uciekać? Czy wiedza ekspertów z Saint−Gobain pomoże osiągnąć neutralność klimatyczną?

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny - czyli jak zadbać o Ziemię, aby pozostała naszym domem w przyszłości

Czy grozi nam katastrofa klimatyczna? Czy wystarczy nam czasu, aby jej zapobiec? Jakie są sposoby skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Czytaj więcej
Zobacz więcej