Mateusz Markowski

Mateusz Markowski

menedżer w zespole Biznes
i innowacje w CRIDO

Mateusz pracuje w CRIDO od 2016 r. W tym czasie uczestniczył w przygotowaniu szeregu projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych oraz środowiskowych, dla których pozyskano dofinansowanie w kwocie przekraczającej 400 mln PLN. Wśród obsługiwanych przez Mateusza klientów znajdują się zarówno polskie firmy technologiczne i przedsiębiorstwa rodzinne, jak również międzynarodowe korporacje.Współpracował z podmiotami funkcjonującymi w branżach takich jak m.in. automotive, transport kolejowy, przemysł chemiczny, spożywczy i IT. Uczestniczył w przygotowaniu strategii innowacji dla przedsiębiorstw oraz koncepcji projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Europeistyka o specjalizacji Fundusze UE. Autor licznych artykułów na temat innowacji i funduszy europejskich cytowanych m.in. na łamach Pulsu Biznesu.  Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie consultingowej, gdzie odpowiadał za pozyskiwanie i rozliczanie pomocy publicznej dla firm z sektora MSP oraz w zespole projektowym realizującym jeden z największych projektów IT, który był współfinansowany z funduszy UE w poprzedniej perspektywie finansowej na rzecz administracji państwowej.