Magazyny ciepła: w poszukiwaniu równowagi między produkcją a zużyciem

Zmieniające się dobowe i sezonowe zapotrzebowanie na ciepło stanowi wyzwanie dla zarządzających systemami ciepłowniczymi. W trosce o jak największą efektywność pracy układów Veolia wdraża technologię magazynowania ciepła.

Magazynowanie energii cieplnej stosowane jest powszechnie m.in. w Skandynawii.

Magazynowanie energii cieplnej stosowane jest powszechnie m.in. w Skandynawii. Różnej wielkości instalacje, działające na potrzeby pojedynczych budynków, kwartałów czy wręcz całych miast pozwalają na przechowywanie i późniejsze wykorzystywanie nadmiaru energii cieplnej. Dzięki tej technologii możliwe jest równoważenie zapotrzebowania na energię w rytmie dobowym, ale też w dłuższej perspektywie, czyli wykorzystanie letniego ciepła do ogrzewania zimą. Nadwyżki mogą pochodzić z różnych źródeł, np. z instalacji fotowoltaicznych czy ciepła odpadowego układów kogeneracyjnych.

Akumulatory znajdą zastosowanie również w przypadku optymalizacji pracy elektrociepłowni, na przykład w Danii wyposażone są w nie wszystkie źródła produkujące energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Co ważne, koszty tego typu instalacji spadają wraz ze wzrostem pojemności magazynu.

Jak są one zbudowane? Magazynami naziemnymi są najczęściej zbiorniki wykonane z żelbetu, stali nierdzewnej lub szkła wzmocnionego tworzywem sztucznym, odpowiednio zaizolowane i wypełnione wodą.

Tego typu jednostkę buduje Veolia w Poznaniu na terenie elektrociepłowni Karolin. Będzie to tak naprawdę duży termos: wysokość zbiornika wyniesie 63 metry i pomieści on 24 tysiące metrów sześciennych wody o temperaturze 98 stopni Celsjusza. Zapasów wystarczy na kilka, a nawet na kilkanaście dni, dzięki czemu praca urządzeń będzie bardziej stabilna , bez konieczności uruchamiania źródeł szczytowych w przypadku maksymalnego zapotrzebowania na ciepło.

Akumulator jest również elementem procesu dekarbonizacji, który zapewni całemu systemowi dystrybucji ciepła większą elastyczność i poprawi jego efektywność. Przełoży się to na mniejsze zużycie paliw w procesie produkcji, każdego roku o 3,2 tysiące ton, a tym samym redukcję emisji CO2 o 24 tysiące ton rocznie. Bardziej efektywne wykorzystanie energii pierwotnej oznacza również niższe koszty, zwłaszcza w kontekście stale rosnących cen uprawnień do emisji. Budowany w Poznaniu akumulator to unikatowe rozwiązanie dla spółek Veolii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej artykułów:

SDG z perspektywy polskiego biznesu. Obszary działań priorytetowe ze względu na wagę oraz potencjalną efektywność

Czym kierować miałby się polski biznes, wskazując priorytety w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? Strategicznymi założeniami rynkowymi i ekonomicznymi, czy może raczej globalną odpowiedzialnością i dobrostanem cywilizacji?

Czytaj więcej

Rozmowa z Frédéricem Farochem, Dyrektorem generalnym Grupy Veolia w Polsce

Wyzwania w sektorze ciepłownictwa, energetyki oraz gospodarki wodnej, priorytety miast w tym zakresie, rozwiązania globalne i transfer technologii i wiedzy, rola wodoru w procesie transformacji energetycznej, a także plany inwestycyjne Veolii były tematami rozmowy z Dyrektorem generalnym Grupy Veolia w Polsce, Panem Frédéricem Faroche.

Czytaj więcej
Zobacz więcej