Innowacje bez kompromisów – ciepło ze ścieków w Szlachęcinie

Gdy stawką jest ekologia i komfort życia mieszkańców, Veolia nie obawia się sięgać po pionierskie rozwiązania.

Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną.

Smog i wysoka emisja dwutlenku węgla to najważniejsze wyzwania środowiskowe, przed którymi stoi Polska. Wynikają one głównie z charakteru polskiego sektora energetycznego - opiera się on na węglu, a produkcja nierzadko odbywa się w przestarzałych, nieefektywnych ciepłowniach. Oznacza to, że aby zrealizować cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej, cała branża musi przejść głęboką transformację.

Nie inaczej było w przypadku projektu realizowanego przez Veolię w Szlachęcinie. Intencją projektu było dostarczenie odbiorcom końcowym, czyli zakładom produkcyjnym w Bolechowie i mieszkańcom Murowanej Gośliny, zielonej, przyjaznej środowisku energii. Miała ona zastąpić tę produkowaną przez ciepłownię węglową w Bolechowie, którą odtąd uruchamiano by tylko w okresach bardzo niskich temperatur.

Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną. Uruchomienie instalacji to efekt współpracy firmy Veolia i samorządowej spółki wodno-kanalizacyjnej Aquanet, właściciela oczyszczalni, w której zainstalowano system. Lokalizacja wynikała z konieczności zintegrowania układu kogeneracyjnego z systemem oczyszczania ścieków, a inwestorem była Veolia, która opracowała rozwiązanie i zrealizowała projekt we współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Metrolog.

W instalacji ciepło pozyskiwane jest z dwóch źródeł jednocześnie: z pompy ciepła, z dolnym źródłem w ściekach, zasilanej energią z wysokosprawnej kogeneracji oraz z samego układu kogeneracyjnego przy oczyszczalni ścieków. Jego moc elektryczna wynosi 1 MW, z czego 700 kW jest wykorzystywane na zasilanie pompy, natomiast nadwyżka trafia do krajowego systemu elektronenergetycznego. Cały system ma w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach i z tego źródła produkować je w ilości 20 GJ rocznie. W efekcie, ciepło zamiast jak wcześniej ulatywać do atmosfery, ma być wykorzystywane do ogrzania 5000 mieszkańców Murowanej Gośliny.

Nowa instalacja częściowo zastąpiła tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie w pobliskim Bolechowie, dzięki czemu w całym systemie 62% energii jest odnawialne. Najważniejszym efektem środowiskowym inwestycji była redukcja emisji CO2 o 5142 ton rocznie (spadek o 54%). Prócz niej i zużycia węgla (3400 ton rocznie), rozwiązanie przyczyni się także do redukcji emisji dwutlenku siarki (o 17,6 tony rocznie, spadek o 71%), związków azotu (8,6 tony, 56%) oraz pyłów do atmosfery (1,8 tony, 70%), jak również obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty.

Realizacja projektu jest udanym przykładem współpracy publiczno-prywatnej. Aquanet, to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające w Wielkopolsce, będące własnością gmin, w tym miasta Poznania. Wspólne działanie obu podmiotów – Veolii i miejskiej spółki - jest naturalną konsekwencją wielu lat strategicznego partnerstwa dostawcy ciepła z wielkopolską metropolią, a przy okazji dowodem na to, że taka współpraca może prowadzić do stworzenia absolutnie nowatorskich rozwiązań.

Więcej artykułów:

Polska: co jest stawką w tej grze? Wyzwania transformacji

Polska prowadzi głęboką transformację swojego sektora energetycznego w celu odejścia od spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jedną z potężnych dźwigni zmian jest poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 - czyli o potędze wspólnego działania

Czy będziemy lgnąć do miast czy raczej z nich uciekać? Czy wiedza ekspertów z Saint−Gobain pomoże osiągnąć neutralność klimatyczną?

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny - czyli jak zadbać o Ziemię, aby pozostała naszym domem w przyszłości

Czy grozi nam katastrofa klimatyczna? Czy wystarczy nam czasu, aby jej zapobiec? Jakie są sposoby skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Czytaj więcej
Zobacz więcej