Zielone FM – czyli Facility Management w zgodzie z przyrodą

Wycofanie plastikowych artykułów jednorazowego użytku czy przeniesienie szkoleń techników do wirtualnej rzeczywistości to tylko niektóre z działań Sodexo mających na względzie kondycję środowiska naturalnego. We wdrażaniu „zielonych” rozwiązań wspieramy także naszych klientów, pomagając im m.in. redukować emisję gazów cieplarnianych.

SODEXO POLSKA
Zielone FM – czyli Facility Management w zgodzie z przyrodą

W erze rosnącej świadomości opinii publicznej na temat dbałości o środowisko, a także w świetle zobowiązań wielu firm wynikających z przyjętej polityki zrównoważonego rozwoju, dobrze mieć partnera, który pomoże klientowi generować mniejszy ślad węglowy. Dostawcy usług Facility Management, tacy jak Sodexo, działając w oparciu o globalne standardy i certyfikacje mają realny wpływ na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku – zarówno w odniesieniu do swojej działalności, jak i działalności ich klientów.

Synergia z klientem

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności Sodexo stanowi tylko niewielką część naszego śladu węglowego, dlatego nasze działania koncentrujemy na ograniczeniu pośrednich emisji dwutlenku węgla w wyniku wspólnych działań z naszymi klientami i dostawcami. A stoją za nami konkrety – certyfikaty ISO m.in.: 9001, 55001, 14001, jak również autorskie rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, które pozwalają przenosić działalność naszych klientów na inny, zrównoważony poziom.

Do naszych codziennych zadań należą: zaplanowanie konserwacji prewencyjnej, obchodów i szybkiej realizacji zgłoszeń serwisowych, a także analiza zużycia mediów w nieruchomościach, weryfikacja kosztów oraz doradztwo mające na celu wskazanie dobrych rozwiązań energooszczędnych. Kompleksowa analiza efektywności energetycznej obiektów obejmuje audyt nieruchomości, analizę danych historycznych, analizę energochłonności urządzeń, analizę zużycia energii przez najemców oraz opracowywanie i wdrażanie proekologicznych inicjatyw. W trakcie audytu wykonywana jest szczegółowa analiza umów na dostawę energii i porównanie trendów zużyć rocznych oraz zestawienie danych w porównaniu do trendów średnich i benchmarków z podobnego typu nieruchomości. Przeprowadzana jest też inwentaryzacja urządzeń, ustalane harmonogramy ich pracy (np. schody ruchome aktywne tylko w czasie otwarcia obiektu, a nie przez całą dobę) i wskazywane są możliwości zmiany urządzeń oraz instalacji na mniej energochłonne. Podejmowane systematycznie działania i wdrożone modernizacje mają realne przełożenia na pozyskanie białego certyfikatu, czyli świadectwa efektywności energetycznej dla danej nieruchomości. W temacie ochrony klimatu kluczowe jest konsekwentne działanie i cykliczna analiza działań, która może wygenerować oszczędności w zużyciu energii i zasobów czy gospodarce odpadami. W Sodexo zawsze poszukujemy możliwości współpracy z klientami, aby móc opracować rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju na lata. Jednocześnie, stale stawiamy na samodoskonalenie się. Monitorujemy zmiany w prawie, śledzimy trendy, ulepszamy procesy i procedury, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko, weryfikujemy wiedzę i przygotowanie naszych managerów do sprawnego reagowania na wszelkie sytuacje, które zaburzałyby delikatną harmonię między biznesem a przyrodą.

Wywieranie „Pozytywnego Wpływu”

W Sodexo mamy misję poprawy jakości życia, co wiąże się z innym, bliskim nam pojęciem „pozytywnego wpływu”, który powinien iść w parze z każdą naszą codzienną działalnością. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nawet małe zmiany mogą nieść ze sobą szereg korzyści – w tym: dla środowiska naturalnego.

Przykładowo, w marcu br. wycofaliśmy plastikowe artykuły jednorazowego użytku, zastępując je wyłącznie drewnianymi, papierowymi, kartonowymi bądź wykonanymi z włókien słomkami, talerzami, sztućcami czy mieszadełkami – w ponad 40 naszych restauracjach pracowniczych w Polsce.

Tym samym, Sodexo stało się największym podmiotem z branży cateringowej
w Europie, który podjął takie zobowiązanie. Firma wyprzedziła obowiązek prawny, który został nałożony przez dyrektywę Unii Europejskiej ws. jednorazowych tworzyw sztucznych, wchodzącą w życie 1 lipca br.

Inną inicjatywą, której wsparcie przyszło nam „naturalnie” – bo ma ścisły związek z naszą codziennością – jest włączenie do menu naszych restauracji potraw opartych na składnikach wskazanych w raporcie Future 50 Foods. Publikacja powstała przy współpracy WWF i firmy Unilever Food Solutions zawiera listę 50 produktów spożywczych pochodzenia roślinnego, które zapewniają różnorodność diety i mają korzystny wpływ na zdrowie, w dodatku bez szkody dla planety.

Promocja zróżnicowanej diety – z wykorzystaniem produktów na bazie roślinnej, rezygnacja z jajek z chowu klatkowego, walka ze stratami żywności, czy podjęcie zobowiązania wobec redukcji zużywanej wody – to tylko garść projektów, które, oprócz wyżej wymienionych, były naszym udziałem w ostatnim czasie.

Innowacje przyjazne dla planety

Sodexo jako pierwsza firma FM na rynku polskim wprowadziła szkolenia z użyciem technologii Virtual Reality. Szkolenia techników realizowane w modelu rzeczywistości wirtualnej są efektem wielomiesięcznej wymiany wiedzy i doświadczeń między Sodexo a partnerem biznesowym - firmą Skillmersion. Pierwszym modułem do weryfikacji i treningu umiejętności praktycznych, jaki wdrożyliśmy był moduł „Pompowni przeciwpożarowej”. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nasi pracownicy mają możliwość odbyć szkolenie praktyczne z przeglądu pompowni przeciwpożarowej. Szkolenie VR ma swój bardzo wymierny wymiar proekologiczny. W tradycyjnym szkoleniu zużywa się bowiem średnio aż 40 do 100 litrów oleju napędowego, a cała logistyka związana z tym przedsięwzięciem konsumuje kolejne zasoby. To przykład jak z funkcjonującego od dawna rozwiązania można uczynić zupełnie nową jakość i novum w danej branży, a wszystko to z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

To nie chwilowa moda…

Warto rozważyć wsparcie dostawcy usług FM na swojej drodze do zrównoważonego rozwoju, gdyż tendencje, które aktualnie obserwujemy, z pewnością nie są chwilową, przemijającą modą.

Wiele wskazuje na to, że wykazana odpowiedzialność przedsiębiorstw w tym zakresie staje się absolutnym standardem, trwałym elementem DNA biznesów, niezależnie od branży. Projektowanie działań z obszaru, czy to CSR, czy zrównoważonego rozwoju, wspomaga przyjęta na poziomie organizacyjnym strategia – choćby przyjęcie priorytetów płynących ze Zrównoważonych Celów Rozwoju (opracowanych przez ONZ), działanie w duchu normy ISO 26000, utworzenie dedykowanej komórki odpowiedzialnej za realizację postanowień w tym obszarze. Warto podejmować działania, aby jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby, przedłużać czas życia produktu, wykorzystywać ponownie zużyte materiały, eliminować odpady. Należy w tym zakresie również edukować – samych siebie, pracowników, klientów i otoczenie. Choćby częściowy outsourcing tego obszaru – czyli przekazanie liderowi rynku sterów w zakresie zarządzania zasobami nieruchomości i warunkami miejsca pracy, to w dłuższym czasie duża oszczędność – nie wspominając o długofalowym pozytywnym wpływie na środowisko.


Potrzebujesz wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów w zakresie obsługi nieruchomości? Szukasz „zielonych” rozwiązań w miejscu pracy?

Skontaktuj się z naszym ekspertem:
Tel.: +48 22 338 96 41
sales.fms.pl@sodexo.com

https://pl.sodexo.com

Więcej artykułów:

Polska: co jest stawką w tej grze? Wyzwania transformacji

Polska prowadzi głęboką transformację swojego sektora energetycznego w celu odejścia od spalania węgla kamiennego i brunatnego. Jedną z potężnych dźwigni zmian jest poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 - czyli o potędze wspólnego działania

Czy będziemy lgnąć do miast czy raczej z nich uciekać? Czy wiedza ekspertów z Saint−Gobain pomoże osiągnąć neutralność klimatyczną?

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny - czyli jak zadbać o Ziemię, aby pozostała naszym domem w przyszłości

Czy grozi nam katastrofa klimatyczna? Czy wystarczy nam czasu, aby jej zapobiec? Jakie są sposoby skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym?

Czytaj więcej
Zobacz więcej