Agnieszka Kłopotowska

Agnieszka Kłopotowska

Menadżerka projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, menedżerka projektu Chapter Zero Poland

Agnieszka Kłopotowska - menedżerka projektów z ponad 10 letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska i CSR w Polsce i na świecie. Absolwentka Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i stypendystka Królewskiego Instytutu Technicznego w Sztokholmie. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu pracuje od 2016 roku gdzie obecnie jest odpowiedzialna m.in. za realizację działań programów Chapter Zero Poland i Upskill 4 Future.

Prywatnie miłośniczka Podlasia, kina i kolarstwa.